UNIWERSALNY ZWIĄZEK SPOŁECZNY

Związki zawodowe są we współczesnym świecie uniwersalnym zjawiskiem społecznym, ale w kapitalizmie charakteryzują się wielostronną różnorodnością. Dotyczy to zasad związkowych organizacji, ideologii, światopoglądu mas związkowych, a także form i środków walki o wytyczone cele. Ruch zawodowy, będący zarazem masowym ruchem społecznym, prężnym organizacyjnie i dojrzałym politycznie, w coraz szerszym stopniu spełnia funkcje ogólnospołeczne. Od chwili swych narodzin do czasów nam współczesnych przeszedł on daleko idącą ewolucję, zdobył i utrwalił przysługujące mu prawa i wolności, umocnił się w strukturze społecznej kapitalistycznego państwa i w coraz większym stopniu wpływa na podział bezpośrednio dzielonego dochodu narodowego oraz na politykę ekonomiczną i społeczną państwowej administracji.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!