UMIARKOWANA TENDENCJA

Na kongresie TUC w 1985 r. tendencja umiarkowana miała jeszcze stosunkowo niewielu zwolenników. Jednym z przejawów pójścia na kompromis z rządem M. Thatcher było przyjęcie, po uprzednim związkowym referendum w Zjednoczonym Związku Pracowników Przemysłu Maszynowego (AUEW), reprezentującym prawie półtora- milionową rzeszę związkowców, pieniędzy państwowych w ramach rekompensaty kosztów wewnątrzzwiązkowych wyborów, przeprowa­dzonych odpowiednio do nowych przepisów narzuconych przez pań­stwo. Spowodowało to ostrą dyskusję na kongresie, zakończoną we­wnętrznym kompromisem: odrzucono wprawdzie wniosek o wyklu­czenie AUEW z TUC i zgodzono się na jednorazowe przyjęc.e pie­niędzy rządowych, lecz jednocześnie zobowiązano kierownictwo AUEW do ponownego referendum wewnątrzzwiązkowego na ten te­mat przy następnych wyborach.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!