UKIERUNKOWANE PROGRAMY

Są to pro- gramy i ukierunkowane na rozwiązywanie określonego Zagadnienia przetwa­rzania, niezależnie od: problemu, merytorycznego/ dla którego jest – ono realizowane, «czy przynależności.; zawodowej: osoby która -z- programu takiego będzie korzystać.,.Wiąże się to. ze .specyficznym podejściem do opracowania tych . programów, co bywa określane. mianem „oprogramowa­nia- „przyjacielskiego” dla użytkowników. Z założenia, bowiem z progra­mów takich korzystają osoby nie’będące informatykami, a często nawet dysponujące bardzo skromną wiedzą’o informatyce i komputerze.-W pro­gramie muszą się zatem znaleźć elementy nauki posługiwania się tym programem, szczegółowe wyjaśnienia w-przypadku popełnienia błędu, a także specjalne zabezpieczenia, które: chronią program i prowadzone prace przetwarzaniowe przed przypadkowym zniszczeniem-czy uszkodze­niem.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!