TREŚĆ I METODY EDUKACYJNE

Problemy 3 i 4 określają treść i metody edukacyjne, zapewniające edukowanym nie tylko odpowiedni zasób wiedzy, lecz przede wszystkim czynną umiejętność praktycznego posługiwania się odpowiednimi środkami informatycznymi, i jako takie mieszczą się w sferze metodycznej kompleksu. Problemy 5 i 6 obejmują natomiast czynniki szeroko pojętej infrastruktury edukacyjnej, a więc odpowiedniego (pod względem ilości, jakości i dostępności) sprzętu i oprogramowania aplikacyjnego, ‚ jak też materialnego wyposażenia rozmaitych ośrodków edukacji informatycznej, a więc łącznie składają się na sferę techniczną kompleksu. Wreszcie problemy 7 i 8 precyzują dwa ostatnie elementy zestawu, tj. czasowy i kosztowy, ujmują zatem pospołu sferę ekonomiczną kompleksu.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!