TRADYCYJNE WIĘZY

Tradycyjnym więziom Partii Liberalnej z ruchem związkowym należy przypisać pewne wpływy, jakie ma ona w niektórych organi­zacjach związkowych. Jednakże dominacja Partii Pracy i jej reformi- stycznej ideologii w ruchu związkowym sprawia, że wpływy Partii Liberalnej ograniczają się w istocie do Generalnej Federacji Związ­ków Zawodowych, liczącej około 500 tys. związkowców. Zachowaniu instytucjonalnej więzi między członkami związków zawodowych a Partią Liberalną służy również działalność Stowarzyszenia Liberal­nych Związkowców (Association of Liberał Trade Unionists’) , zbli­żonego do niej pod względem programowym.Zdecydowanie odmiennie układają się stosunki ruchu związkowego z największą burżuazyjną partią polityczną w Wielkiej Brytanii — Partią Konserwatywną. Wprawdzie zarówno kierownictwo ruchu związkowego, jak i konserwatywne rządy współpracują ze sobą i utnymują robocze kontakty, ale kierunek polityki Partii Konser­watywnej wobec związków zawodowych w latach 1970—1974 przy­dał konserwatywnemu gabinetowi E. Heatha miano najbardziej anty- robotniczego rządu w powojennej historii Wielkiej Brytanii.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!