TOŻSAMOŚĆ ZWIĄZKOWA

Po drugie tożsamość związkowa w ruchu robotniczym zależy od inte­gracyjnej funkcji interesu ekonomicznego wśród mas związkowych i od znaczenia, jakie odgrywa on w związkowej taktyce i strategii wobec kapitału i państwa. W praktyce działalność związkowa w badanych krajach daje pierwszeństwo egzystencjalnym interesom pracowniczym przed celami ogólnospołecznymi, wynikającymi ze stosunków klasowych między pracą a kapitałem, i to w znacznym stopniu określa charakter tego ruchu oraz jego klasowe zaangażo­wanie. W rezultacie w ruchu tym można dostrzec dialektyczną sprzeczność: z jednej strony jest on potencjalnym nośnikiem zmian społecznych, z drugiej zaś, ze względu na wkomponowany w jego strukturę legalizm i ekonomizm, jest czynnikiem stabilizującym system społeczno-ekonomiczny kapitalistycznego państwa.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!