TENDENCJE DO STANDARYZACJI

Istniały co prawda pewne tendencje do standaryzacji struktur organiza­cyjnych, reguł ekonomicznych czy dokumentowania przetwarzanych systemów, które miały zapewnić wymienność produktów programowych szerokie upowszechnienie typowych systemów informatycznych, niestety jednak nie były to tendencje dostatecznie silne, aby mógł powstać rynek produktów informatycznych. Proces komputeryzacji przedsięwzięć gospo­darczych był realizowany głównie przez opracowywanie indywidualnych systemów informatycznych, tworzonych zgodnie z realiami przyszłego użytkownika i nastawionych wyłącznie na rozwiązanie jego problemów.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!