SZYBKI ROZWÓJ ZWIĄZKÓW

W latach pięćdziesiątych nastąpił szybki rozwój związków zawo­dowych zrzeszających pracowników administracji organizacyjno- -technieznej. Rewolucja naukowo-techniczna i towarzyszący jej roz­wój nowoczesnej struktury gospodarczej spowodowały szybki wzrost kadry administracyjno-technicznej, której liczba na początku lat siedemdziesiątych wynosiła około 9 min osób, czyli 40 proc. wszyst­kich pracowników najemnych29. Wskutek postępującego procesu upodabniania się sytuacji socjalno-bytowej warstw pracujących za­
cierały się różnice w położeniu pracowników fizycznych i umysło­wych. Pracownicy administracyjno-techniczni utracili poprzednie przywileje, zaczęli zrzeszać się w związki zawodowe, uciekać się do strajków, przejmując od klasy robotniczej taktykę i inne tradycyjne środki walki.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!