SZEREG WAŻNYCH ZDOBYCZY

W latach 1945—1947 ruch związkowy uzyskał szereg ważnych zdo­byczy, porównywalnych pod względem znaczenia do okresu Frontu Ludowego, jak: konstytucyjne uznanie prawa do pracy, do strajku, do stowarzyszania się w związkach zawodowych, do udziału w za­wieraniu umów zbiorowych i zarządzaniu przedsiębiorstwem; powo­łanie 22 lutego 1945 r. komitetów przedsiębiorstw (comites d’entreprises), przywrócenie 40-godzinnego tygodnia pracy, opracowanie Kar­ty Praw dla różnych grup pracowniczych, wprowadzenie podwyżek płac i ubezpieczeń społecznych, przyznanie miesięcznych płatnych urlopów dla młodocianych pracowników — i inne. Zmiany, które zaszły w układzie sił politycznych Francji po usu­nięciu 4 maja 1947 r. komunistów z rządu, oraz atmosfera „zimnej wojny” w stosunkach międzynarodowych wpłynęły na zahamowanie demokratycznych przeobrażeń. Nastąpiło załamanie współpracy ko­munistów z socjalistami i pogłębił się rozłam w ruchu związikowym.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!