SZCZEBEL LOKALNY RUCHU

Szczebel lokalny ruchu związkowego tworzą oddziały związków zawodowych z koordynującymi ich działalność radami zawodowymi (trades councils). Liczba związkowców zrzeszonych w oddziałach lo­kalnych waha się od 50 do 300 osób. Organizacją oddziałową kieruje komitet składający się m. in. z sekretarza oddziału, przewodniczącego i skarbnika. W wielu przypadkach organizacje zwiążkowe szczebla lokalnego są oparte na zasadzie zawodowej, a nie terenowej, i two­rzone w zakładach pracy.Czołowe miejsce w strukturze organizacyjnej ruchu związkowego zajmuje Kongres Związków Zawodowych — TUC.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!