SYSTEMOWA SPÓJNOŚĆ

Dlatego systemowa spójność między tymi trzema elementami makroukładu: wytwarzaniem, rozpowszechnianiem i użytko­waniem jest ważnym wymogiem prawidłowego przebiegu procesu obrotu produktami informatycznymi. Uznamy ją również za bezpośredni punkt wyjścia do budowy graficznych modeli procesów rynkowych, oddających w sposób skrajnie uproszczony — ale miejmy nadzieję wystarczająco komunikatywny — istotę zależności systemowych między wymienionymi elementami układu.Przedstawiono w sposób schematyczny proces obrotu pro­ducenta, a na rys. 2.3 — analogiczny proces dla rynku konsumenta. W obu  rysunkach. umieszczono wersję elementarną i rozwiniętą dla zaakcentowania faktu, że i w obrębie każdego rodzaju rynku mamy do czynienia z przeobrażeniami ewolucyjnymi.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!