SYSTEM ROZLICZEŃ

Przykładowo system rozliczeń za energię elektryczną i gaz,• którego kon­cepcja przewidywała odejście od tradycyjnego rozliczania, metodą, post jactum, na rozliczenia kroczące (wyprzedzające na: podstawie, obliczeń prognostycznych faktyczne zużycie energii) spowodował, że klienci musieli jednorazowo, tytułem, wyrównania, uiścić opłaty równoważne, 4 lub 6 opłatom miesięcznym. Oczywiście, że. konieczność jednorazowego poniesie­nia tak wysokich opłat nie mogła być przez klientów .akceptowana. Wiele osób nie było w stanie zrozumieć tego mechanizmu i skłonnych było posą­dzać o nadużycia pracowników, czy sam komputer, do obliczeń którego odwoływali się. pracownicy. Ten spory konflikt, który,: powstał między klientami i-,zakładem energetycznym. wymagał opracowania rozwiązań interwencyjnych,r. rozłożenia opłaty tych jednorazowo; dużych kwot na raty, przez co w znacznym stopniu utrudnił pracę administracji.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!