STRUKTURA I PROFIL POLITYCZNY

Fluktuacja niewykwalifikowanej i półwykwalifikowanej siły roboczej płynność między różnymi gałęziami przemysłu i różnymi rodzajami pracy podyktowały potrzebę utworzenia szerokiej orga­nizacji związkowej, zdolnej do obrony interesów wszystkich ro­botników i jednoczącej ich niezależnie od różnych zawodów i miejsc zatrudnienia. Budowany na platformie klasowej związek generalny (generał union) opierał się właśnie na takim założeniu: zorganizo­wania wszystkich robotników, bez względu na ich przygotowanie zawodowe i aktualne więzi z określonym działem przemysłu, usług czy transportu. Taka koncepcja organizacyjna była jaskrawo sprze­czna z koncepcją „związku fachowego” (craft union)13. Toteż stare związki w obronie swojej pozycji odnosiły się do „nowego unioni­zmu” krytycznie.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!