STATUS I UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW

Status i uprawnienia związków zawodowych w tym kraju miały swoją specyfikę. Wynika ona w pierwszej kolejności z niezagrożonej aż do rządów M. Thatcher autonomiczności stosunków pracy, okre­ślanych w Wielkiej Brytanii jako stosunki przemysłowe (industrial relations), które w minimalnym zakresie są reglamentowane przez państwo. Miało to niebagatelny wpływ na rozwój koncepcji strategii działania związków zawodowych, która podobnie jak stosunki pracy, była uwarunkowana liberalną doktryną społeczną. W następstwie tych czynników proces instytucjonalizacji związków zawodowych w Wielkiej Brytanii polegał z jednej strony na zdobywaniu coraz to nowych immunitetów, przywilejów i tworzeniu zwyczajów, które składają się na rzeczywistą pozycję i znaczenie tej organizacji, z dru­giej zaś na obronie ich autonomii w stosunkach pracy i wobec pań­stwa.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!