SPOŚRÓD UGRUPOWAŃ

Spośród ugrupowań politycznych najszersze powiązania z ru­chem związkowym miała powołana do życia w 1879 r. Francuska Partia Robotnicza (Parti Ouvrier Franęais, POF), kierowana przez J. Guesde’a i P. Lafargue’a. Guesdyści przyczynili się do utworzenia nowych organizacji i zjednoczenia ruchu związkowego. W 1886 r. na zjeździe w Lyonie powołano Krajową Federację Związków Zawo­dowych (Federation Nationale des Syndicats), której sekretarzem generalnym został R. Lavigne.Reakcją burżuazji na szybki rozwój organizacji robotniczych było utworzenie giełd pracy, zorganizowanych na zasadzie terytorialnej finansowanych przez burżuazyjne organy samorządowe. Pierwsza giełda została utworzona w 1887 r. w Paryżu; w 1895 r. istniało ich w całym kraju 34, a w 1900 r. — 57. W roku 1892 na kongresie w Saint-Etienne utworzono Federację Giełd Pracy Francii (Federa­tion des Bourses du Travail de France). Stopniowo giełdy zostały opanowane przez reformistów i anarchistów.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!