SPOSÓB SPECYFIKACJI

Sposób specyfikacji problemów przez opis relacji między wejściem a wyjściem ma wiele wspólnego z logiką, od wieków stosowaną jako narzędzie precyzyjnego opisu problemów, ich analizy i rozwiązywa­nia. Zdania języka polskiego można stosunkowo łatwo „przetłumaczyć” na formalny język logiki (czasem w trakcie takiego tłumaczenia może się okazać, że nasze oryginalne zdanie było sformułowane nieprecyzyjnie lub dwuznacznie). Analogicznie, wyrażenia języka logiki bardziej przypomi­nają zdania języka naturalnego niż ma to miejsce w przypadku konwen­cjonalnych języków programowania. Te cechy sprawiły, że nowe kon­cepcje języków programowania oparto na logice. Najbardziej popularnym językiem programowania tej nowej klasy jest PROLOG.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!