SPECYFICZNA GRUPA PROBLEMÓW

Ta ostatnia ocżywiście „nie samą informa­tyką stoi”, jednak w dobie tźw. trzeciej; ręwolucji technicznej i nowej jakości, którą ta wielka idea-niesie z sobą,: powszechna komputeryzacja przedsięwzięć .edukacyjnych zyskuje-szanęę wpijania się na jedno z czo­łowych miejsc listy cywilizacyjnych osiągnięć przełomu drugiego i trze­ciego tysiąclęcia naszej ery.  Przeciętny obywatel (zwłaszcza taki, który zamieszkuje* w – aglomeracji miejskiej), niezależnie od wykształcenia czy wykonywanego zawodu, ma kontakt ż komputeryzacją przez systemy informatyczne działające na. rzecz obiektów gospodarki komunalnej. Rozliczenia za energię elektryczną i gaz, za użytkowanie telefonu, wywóz śmieci, czynsze itp., to specyficzna grupa problemów cechująca się: operowaniem dużymi zbiorami danych (kartoteki odbiorców-klientów),  znaczną dynamiką danych zawartych!’w tych zbiorach (np. zmianyadresów odbiorców, przybywanie nowych odbiorców),’wymaganiem dostarczania wyników przetwarzania (np. rachunków) zgodnie z przewidywanym harmonogramem,  koniecznością zachowania ścisłej tajemnicy służbowej danych kon­kretnego klienta (np. w systemach bankowych),  wymaganiem zagwarantowania pełnej rzetelności i prawidłowościdokonywanych transakcji (zwłaszcza-transakcji’ finansowych) itp.

 

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!