SKALA OCZEKIWAŃ

Skalę oczekiwań i postulatów radykalnych kręgów ruchu związkowego odzwierciedla wypowiedź przedstawiciela nurtu lewicowego, A. Browna, który stwierdził w 1973 r.: „Monopole stają się coraz bardziej potężne, a państwo, które je żywi i popiera, coraz jawniej działa w ich interesie” . Pod presją radykalnego nurtu ruchu związkowego i szeregowych człon­ków Labour Party doszło w 1973 r. do uchwalenia dokumentu pro­gramowego pod nazwą Labourzystowski Program dla Brytanii (Labour s Programme for Britain). W dokumencie tym zostały za­warte najradykalniejsze od czasu drugiej wojny światowej tezy społeczno-ekonomiczne. Wprowadzone doń na skutek żądań ruchu związkowego konkretne zobowiązania podkreślały konieczność pod­jęcia szerokiego programu nacjonalizacji — w tym zapowiedź zna- cjonalizowania 25 największych przedsiębiorstw przemysłowych — i wprowadzenia efektywniejszego planowania w przemyśle.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!