SILNY IMPULS

Ponadto szczególnie silnym impulsem rozwoju dyskusji wokół pro­blemów „demokracji przemysłowej” była popularyzacja w społeczeń­stwie brytyjskim zachodnioeuropejskich rozwiązań w tym zakresie, wiążąca się z przystąpieniem Wielkiej Brytanii do EWG w 1973 r. Po 1973 r. jeszcze wyraźniej niż przedtem domagano się w zakładach pracy wprowadzenia do praktyki gospodarczej zasady współdecydo­wania z udziałem pracowników.Rozbieżności wokół „demokracji przemysłowej” istniejące w łonie ruchu związkowego i labourzystowskiego dotyczyły ostatecznego ce­lu, któremu miał służyć program oparty na tej koncepcji. Nurt rady­kalny skłonny był traktować „demokrację przemysłową” jako instru­ment walki klasowej, podczas gdy nurt reformistyczny nadawał jej charakter instrumentu współpracy klasowej.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!