SILNE WPŁYWY

W latach czterdziestych XIX w. silne wpływy w ruchu robotni­czym zyskał proudhonizm . Głoszona przez ten nurt idea stworzenia systemu opartego na zasadach mutualizmu i federalizmu  wyznaczała cele wielu istniejących wówczas organizacji. Stopniowe od­chodzenie od proudhonizmu, zwłaszcza po klęsce Komuny Paryskiej, łączyło się z zaakceptowaniem przez większość organizacji robotni­czych zasady kolektywizmu i strajku jako metody walki. Odtąd jedną podstawowych kwestii w ruchu związkowym stał się problem relacji między walką ekonomiczną a działalnością polityczną. Rozstrzygnię­cie tej kwestii wymagało przede wszystkim określenia stosunku do burżuazyjnego państwa. Marksistowskie stanowisko ujmowało tę re­lację dialektycznie: burżuazyjne państwo jako narzędzie klasowego ucisku może być zniesione tylko w drodze rewolucji socjalnej — po zdobyciu władzy przez proletariat i likwidacji antagonistycznych klas.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!