SFERA SPOŁECZNO- GOSPODARCZA

Te i inne prawa i wolności oraz wynikające z nich konkretne uprawnienia związkowe znajdują rozmaity wyraz w poszczególnych systemach prawnych, w poważ­nym stopniu determinujących efektywność związkowej działalności w każdym z państw kapitalistycznych.W sferze społeczno-gospodarczej badanych krajów występują różne modele statusu związków zawodowych jako repre­zentanta ludzi pracy tak w stosunkach produkcji, jak i przy po­dziale bezpośrednio dzielonego dochodu narodowego. Status ten zależy od dwóch czynników: od stopnia instytucjonalizacji związ­ków zawodowych w ustroju państwowym oraz od reprezentowanej przez nie realnej siły przebicia w ‚konfrontacji z kapitałem i admi­nistracją kapitalistycznego państwa. Niemałe znaczenie ma przy tym liczebność związków, ich zasady organizacyjne, poczucie związ­kowej solidarności oraz zdolność klasowej integracji wokół celów ogólnospołecznych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!