SENS ZWIĄZKOWEGO ZNACZENIA

Sens związkowego znaczenia w systemie społeczno-gospodar­czym tego kraju polega przede wszystkim na realnej sile przebicia i zdolności do prowadzenia walki o poprawę warunków płacy i pra­cy. Służyły zaś temu: stałe umacnianie organizacyjnej zwartości związków, m. in. przez stosowanie różnych wariantów zasady closed shop, oraz strajki, traktowane jako środek wielostronnego nacisku na pracodawców i państwo. W następstwie takiej koncepcji działania, której immanentną cechą była konfrontacja, Wielka Brytania do 1934 r. była krajem, w którym się najwięcej strajkowało w Europie.Prawno-ustrojowe i jednocześnie systemowe gwarancje funkcjo­nowania związków zawodowych w Wielkiej Brytanii polegały na trzech założeniach, które znalazły swój wyraz w angielskim ustawo­dawstwie. Były to:wolność zrzeszania się w związki zawodowe, traktowana jako indywidualne i zarazem grupowe prawo obywatelskie, oparta na immunitecie prawnym przyznanym w 1871 r. trade unionom.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!