RYNEK PRODUCENTA

Producent,; negocjując z użytkownikiem-z pozycji mo­nopolisty, wstępuje z nim zazwyczaj w kontakt bezpośredni, zatem takie pojęcia, jak oferta rynkowa, obrót rynkowy czy nawet samo pojęcie rynku produktów informatycznych, nie mają znaczenia dosłownego. Formuła elementarna jest typowa dla wczesnego okresu rozwoju infor­matyki.Funkcjonowanie rynku producenta produktów informatycznych w wer­sji rozwiniętej  oznacza niewątpliwy postęp w ewolucji sto­sunków między wytwórcą a nabywcą, < głównie z uwagi na pojawienie się nowego elementu strukturalnego — marketingu. Koncepcja marke­tingu zakłada bowiem, że nadrzędnym celem kompleksu procesów, wy­twarzania i rozpowszechniania jest zaspokajanie potrzeb odbiorcy pro­duktu końcowego. W .tym rozumieniu, działalność marketingową, wy­stępującą początkowo w formie zalążkowej w obrębie czynności roz­powszechniania, można zacząć traktować jako instrument sterowania skalą przebiegiem procesu obrotu rynkowego, dokonującego się w relacji pro­ducent—konsument produktów informatycznych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!