RYNEK PRODUCENTA

Zatem za rynek producenta będziemy uważać taki rynek, który od­znacza się następującymi cechami podstawowymi: .Zdecydowana większość komputeryzowanych przedsięwzięć ekono­micznych dotyczy mikroskali obejmującej podmioty gospodarujące naj­niższego szczebla, a więc przedsiębiorstwa przemysłowe, budowlane, han­dlowe, transportowe, komunikacyjne-itp. czy też mikrokomputery tere­nowe wraz z ich – bezpośrednim otoczeniem gospodarczo-społecznym.   Wymienione podmioty gospodarujące zgłaszają pod adresem infor­matyki swoje informacyjne podstawowe potrzeby, przede; wszystkim w zakresie takich czynności, jak: ewidencja, rozliczanie i sprawozdawczość, oraz takich dziedzin (agend) działalności, jak: gospodarka materiałowa, środki trwałe, zatrudnienie i płace czy ^gospodarka-‚finansowo-księgowa.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!