RYNEK KONSUMENTA

  1. W sytuacji rynku konsumenta prym wiodą użytkownicy powszechni, aktywni, których nie satysfakcjonują już oferty produktów zorientowa­nych na określoną klasę problemów wytwórczych, finansowych, inwesty­cyjnych itp. obiektu, żądają natomiast autentycznej możliwości tzw. otwartego sposobu pożytkowania dowolnego systemu informatycznego przez wszystkich razem, a jednocześnie każdego z osobna, jako że in­formacja musi wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu masowemu, a za­razem satysfakcjonować wysublimowane oczekiwania elitarne. Opisanych artybutów rynku konsumenta nie należy  oczywiście traktówać dosłownie, lecz. raczej uważać za zwiastuny kierunkowych prze­mian ewolucji systemowej szeroko pojmowanych rynkowych procesów informatycznych, w których-dominującą-pozycję zajmuje marketing.
Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!