ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Rozwiązanie tego problemu stanowiło z punktu widzenia ruchu związkowego zadanie szczególnie pilne, gdyż związki zawodowe były faktycznie pozbawione kierownictwa w skali krajowej. W wy­niku przeprowadzonej reorganizacji powołano, zamiast istniejącego do tej pory komitetu parlamentarnego, Radę Generalną (General Council) związków zawodowych. W skład tego organu wchodziło 32 członków mianowanych przez 17 grup przemysłowych i wybie­ranych przez TUC. Do głównych zadań Rady należało popieranie i koordynacja wspólnych akcji ruchu związkowego. Zamierzenia skoordynowania ruchu jako całości zostały jednak ograniczone.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!