ROZSZERZONE POLE

Rozszerzone pole pertraktacji zbiorowych obejmuje teraz — oprócz dotychczas dyskutowanych kwestii, jak system wynagrodzeń, czas i warunki pracy — zagadnienia polityki personalnej, władzy dyscyplinarnej, statusu związków zawodowych, działalność shopste- wardów; jest także uzgadniany sposób prowadzenia negocjacji. Zwiększył się również zakres przetargów w układzie pionowym — wychodząc z zakładów, objęły one’ w ostatniej instancji szczebel cen­tralny, gdzie toczą się trójczłonowo : przywódcy związkowi kie­rownicy gospodarki — polityczni przywódcy państwa. Brytyjski ‚ znawca prawa pracy, R.W. Rideaut, omawiając ów układ, podkreślił: „Z wyjątkiem sektora publicznego bardzo mało pertraktacji jest pro­wadzonych centralnie. Jest to być może główna przyczyna zjawiska polegającego na tym, że brytyjski ruch zawodowy jest stosunkowo bardzo silny na szczeblu zakładów i zadziwiająco słaby na szczeblu I krajowym” .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!