RÓŻNORODNOŚĆ DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW

Różnorodność dostępnych środków technicznych, związana ze współ­istnieniem w rzeczywistości gospodarczej nie tylko wielu typów kompu­terów, lecz także sprzętu różnych klas technologicznych, szeroka gama przedsięwzięć gospodarczych, które są lub mogą być komputeryzowane i wreszcie dysponowanie określonymi zasobami kadrowymi, finansowymi, czasowymi itp. nie pozwala na zdefiniowanie jednego, zawsze możliwego i pożądanego scenariusza komputeryzacji przedsięwzięć gospodarczych. Ów scenariusz to nic innego jak zestaw czynności związanych ze zgroma­dzeniem wszystkich elementów niezbędnych do komputeryzacji dowol­nego przedsięwzięcia. Elementami takimi są zarówno sprzęt komputero­wy, jego oprogramowanie, jak i instrukcje eksploatacyjne oraz realizująca ten proces kadra.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!