RĘCZNE PRZETWARZANIE DANYCH

Ręczne przetwarzanie danych prowadzone’w takich realiach wiąże się z ogromnym wkładem żmudnej, powtarzalnej pracy biurowej, z koniecz­nością zatrudnienia przy tej pracy dużej liczby pracowników, z długo­trwałym procesem przetwarzania; z kłopotliwym,’ – a często -i nie­precyzyjnym aktualizowaniem danych, z niemożnością :pełnej’ kontroli prowadzonych prac ewidencyjno-analityczno-rozliczeniowych itp. proble­mami. Znamienne jest, że proces ręcznego przetwarzania staje się coraz bardziej kłopotliwy w miarę upływu czasu, przybywania klientów, zmian w zasadach rozliczeń, w cenach usług; obowiązujących przepisach finan­sowych itp. Nic więc dziwnego, że tego rodzaju obiekty od dawna były przedmio­tem’zabiegów komputeryzacyjnych,- których zamierzeniem było zastąpie­nie ręcznego procesu przetwarzania’ danych— komputerowym, i to w możliwie najszerszym zakresie.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!