REALIZOWANA KONCEPCJA

Koncepcję realizowalną, która udrożnią wersję poprzednią, a więc przekłada ją na język rozwiązań organizacyjno-instytucjonalnych oraz typuje ścieżki edukacyjne o najwyższym priorytecie wykonawczym.Model idealny przedstawimy w postaci makiety kardynalnych proble­mów edukacyjnych (tabl. 3.1), a model realizowalny praktycznie — W: formie schematu struktury i elementów kompleksu edukacji informa­tycznej społeczeństwa (rys. 3.1) wraz ze stosownym komentarzem słow­nym. Przedstawione w tabl. 3.1 problemy 1 i 2 dotyczą intelektualno-for- malnych wymogów, jakim powinny sprostać obie .strony uczestniczące w omawianym przedsięwzięciu (tj. odpowiednio edukowani oraz eduku­jący) i tworzą osobową sferę kompleksu.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!