REALIZACJA DOKTRYNY

W niej upatrywano narzędzie realizacji doktryny „państwa dobrobytu”. Jest znamienne, że manifest wyborczy Labour Party ogłoszony w 1970 r. poświęca „demokracji przemysłowej” o wiele więcej uwagi niż po­dobne dokumenty z lat sześćdziesiątych. „Demokracja polityczna podkreśla manifest — ma ograniczoną wartość, jeżeli nie łączy się z demokracją przemysłową. Aby osiągnąć harmonię przemysłową, musimy zbliżyć robotnika, za pomocą jego związku zawodowego, do decyzji, które dotyczą jego robotniczego życia, i wyeliminować po­czucie krzywdy, które jest przyczyną wielu strajków” .Przychylne stanowisko wobec koncepcji „demokracji przemysło­wej” zajęła u schyłku lat sześćdziesiątych Partia Liberalna. W doku­mencie programowym z 1968 r. liberałowie opowiedzieli się za udzia­łem przedstawicieli pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w formie dwustopniowej: udziału w radach pracowniczych i udziału w radach dyrektorów . Także w kręgach pracodawców zdarzały się wypowiedzi popierające sprawę współdecydowania.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!