PRZYPARCIE DO MURU

Związki zawodowe zostały bowiem także przyparte do muru przez wysokie grzywny sądowe; majątek Związku Górników, dzięki któ­remu finansowali oni strajk, przejęto na poczet kar pieniężnych. W rezultacie solidarność TUC i należących do kongresu związków zawodowych zaczęła słabnąć i przerodziła się w poparcie raczej wer­balne niż rzeczywistą pomoc. Przyspieszyło to koniec walki strajko­wej górników.Ofensywa konserwatywnego rządu wobec związków zawodowych miała w rezultacie długofalowe następstwa. Spowodowała ona osła­bienie lewicy związkowej nastawionej konfrontacyjnie wobec pań­stwa i tym samym umocnienie tendencji umiarkowanej w ruchu związkowym. Ta właśnie grupa umiarkowanych politycznie działaczy na kolejnych kongresach w 1985 i 1986 r. zaczęła poszukiwać sposo­bów ułożenia się z konserwatywnym rządem i tym samym niedopu­szczenia do osłabienia ruchu związkowego.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!