PRZYJĘTA KONCEPCJA

W związku z tym przyjęta przez nas koncepcja badań została oparta na skromnym założeniu metodologicznym: przygotowania do druku informacji o   związkach zawodowych w kilku wybranych rozwiniętych krajach kapitalistycznych.Tak więc niniejsze opracowanie obejmuje sześć krajów Zachodu: Wielką Brytanię, Francję, Stany Zjednoczone, Włochy, Republikę Federalną Niemiec i Szwecję — nie bez słuszności uważnych za kolebkę ruchu związkowego we współczesnym świecie. Struktury związkowe oraz funkcje, jakie w systemach społeczno-gospodarczych tych państw wypełniają zawodowe organizacje pracowników na­jemnych, stanowią reprezentatywny przykład związkowej działal­ności w ustroju kapitalistycznym. Związki zawodowe w wymienio­nych krajach odznaczają się wszystkimi cechami charakteryzującymi współczesny syndykalizm, a zarazem — ze względu na występujące między nimi różnice i rozbieżności — odzwierciedlają całą złożoność związkowego zjawiska w kapitalizmie.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!