PRZERABIANIE MATERIAŁU

Daje ona jednocześnie szansę na przerabianie materiału w tempie dostosowa­nym do możliwości ucznia, na wielokrotne przerabianie ćwiczeń, na przerwanie i wznowienie nauki w dowolnym momencie. Sednem takiej indywidualnej, wspomaganej komputerowo edukacji jest oprogramowa­nie, które poza walorem poprawności merytorycznej musi ponadto cechować elastyczność i atrakcyjność, a także możliwość jego implemen­tacji na różnych typach mikrokomputerów. Indywidualny użytkownik chętnie korzysta z podstawowej właściwości komputera, jaką jest zdolność do liczenia. Począwszy od działań elemen­tarnych (analogicznych do tych, jakie realizuje się za pomocą kalkulatora), do działań o bardziej złożonych algorytmach, jak: bilans wydatków gospo­darstwa domowego, obliczenia kaloryczności posiłków, planowanie inwe­stycji domowych, emisja biorytmów itp., wszystkie te drobne obliczenia. stają się wyraźną pomocą w bieżącym organizowaniu życia całej rodziny i poszczególnych jej członków.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!