PROGRAMOWA EWOLUCJA BRYTYJSKIEGO RUCHU ZAWODOWEGO

Zmiany i przeobrażenia zachodzące w ruchu związkowym Wielkiej Brytanii na poszczególnych etapach jego rozwoju historycznego znaj­dowały odbicie w założeniach programowych. Doktryna trade-unio- nizmu ulegała w tym procesie wpływowi wielu czynników. Najistot­niejszym pośród nich była polityka brytyjskiej burżuazji, skierowana na neutralizowanie ruchu robotniczego przez szerzenie idei „wspól­noty interesów” pracodawców i pracowników oraz koncepcji „poko­jowego” rozwiązywania zatargów. Wagę tego czynnika dostrzegł la- bourzystowski działacz polityczny i teoretyk, J. Strachey, który twierdził: „Socjalizm w swej nowoczesnej formie pojawił się w Wiel­kiej Brytanii w 1880 r. W tym czasie — należy o tym pamiętać — brytyjski ruch robotniczy uległ dominacji idei kapitalistycznych bardziej, niż to było kiedykolwiek przedtem lub od tego czasu.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!