PROCES UPOWSZECHNIANIA IDEI

Proces upowszechnienia tej idei w życiu gospodarczym Wielkiej Brytanii postępował z opóźnieniem. Przyczyn  takiego stanu rzeczy należy poszukiwać przede wszystkim w sferze świadomości oraz ekonomiki. Był to bowiem rezultat przywiązania brytyjskiego ruchu związkowego do tradycyjnych form działalności oraz przekonania, że panujący w Wielkiej Brytanii system stosunków między pracodawcami a pracownikami jest adekwatny do istnie­jących potrzeb. Brak poważniejszych wstrząsów ekonomicznych aż do połowy lat sześćdziesiątych utrwalał takie przekonanie. Apele z początków lat sześćdziesiątych zalecające rozszerzenie demokracji na sferę gospodarki miały, podobnie jak wcześniejsze postulaty, nadal charakter ogólny i nie precyzowały metod prowadzących do osiągnięcia tego celu. „Siły demokratyczne — pisał w drugiej po­łowie lat pięćdziesiątych J. Strachey — używające swej władzy politycznej muszą być dostatecznie mocne, aby okiełznać gospodar­czą władzę kapitału” .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!