PROCES NARODZIN NOWEGO UNIONIZMU

W procesie narodzin „nowego unionizmu” wielki strajk londyński odegrał rolę przełomową. Jego przebieg i zwycięskie zakończenie przyczyniły się do większego zespolenia robotników nie zorganizowanych ze związkowcami. Przy­kład strajku wyzwolił i zmobilizował w klasie robotniczej nowe siły. W ciągu jednego roku liczba związkowców zwiększyła się z 860 tys. W 1889 r. do 2 min w 1890 r.11 W tym też okresie, w latach 1888—1892, powstało wiele związków zawodowych istniejących do dziś.Pierwsze zwycięstwa „nowego unionizmu”, mimo że odniesione przez robotników niewykwalifikowanych, wywarły wpływ na cały ruch związkowy i robotniczy. Charakteryzując istotę przeobrażeń, jakie w tym ruchu zaszły pod wpływem „nowego unionizmu”, F. Engels pisał: „[…] nowe związki powstały w okresie, gdy wiara w wieczne trwanie systemu pracy najemnej była już bardzo mocno zachwiana.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!