PROCES DYSTRYBUCJI

  1. Tak sformułowanemu-.zapotrzebowaniu,.informacyjnemu przedsię­biorstw i instytucji wychłodzi naprzeciw ^profesjonalna_ oferta zróżnicowa­nych systemowych ‚produktów.Jnformatycznych, zawierających na ogół rozwiązania prototypowe, przeznaczone! do wykorzystania w określonej jednostce gospodarczej czy administracyjnej. Dominującym trybem rynkowego obrotu prototypowymi wytworami informatycznymi okazuje się odpłatne upowszechnianie, zarówno pro­duktów w ścisłym tego słowa znaczeniu, jak też usług specjalistycznych, prowadzone przez profesjonalne ośrodki wytwórcze i usługowe.W procesie dystrybucji dóbr informatycznych, udostępnianych na ogół w-formie dziedzinowych (agendowych) systemów zarządzania ma­teriałami, środkami trwałymi, zatrudnieniem, płacami itp., bierze udział przede wszystkim grupa użytkowników indywidualnych, pasywnych, zorientowanych wyłącznie na satysfakcjonujące wdrożenia skomputery­zowanych systemów informacji ekonomicznej w swojej rutynowej dzia­łalności gospodarczej.
Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!