PRÓBY ZDYSCYPLINOWANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Kolejny etap walki o związkowe prawa rozpoczął się dopiero na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Miała ona podłoże ekonomiczne, ponieważ po okresie prosperity Wielka Brytania wkro­czyła w latach sześćdziesiątych w fazę kryzysową, którą dodatkowo komplikowały liczne strajki i żądania płacowe związków zawodo­wych. Spowodowało to konflikt między związkami zawodowymi a własną partią polityczną — Partią Pracy, wtedy na czele z Harol­dem Wilsonem, która zamierzała zdyscyplinować związki zawodowe . Zamiary te nie zostały urzeczywistnione na skutek przegranych przez Partię Pracy wyborów parlamentarnych w 1970 r. Plany te jednak kontynuował w znacznie szerszym wymiarze rząd konserwatywny, który w 1971 r. doprowadził do wydania bezprecedensowego w hi­storii Wielkiej Brytanii aktu prawnego ograniczającego związkowe prawa i wolności.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!