PRAWO DO STRAJKU

Zgod­nie z nim związki zawodowe mogą czynić wszystko, co jest przyjęte w ich statutach, z tym jednak ograniczeniem, że działalność ta nie powinna zmieniać charakteru związku zawodowego. Dodajmy, że po­jęcie pozytywnej i negatywnej ochrony wolności zrzeszania się w związki zawodowe zostało globalnie usankcjonowane dopiero w la­tach 1971—1974, przy czym ochrona pracowników najemnych zrze­szonych w związkach zawodowych jest wciąż dalej idąca niż nie zrzeszonych, którzy mogą być poddawani, m. in. poprzez stosowanie zasady „zakładu zamkniętego”, różnym naciskom;prawo do strajku, które mimo częściowego ograniczenia przez państwo wciąż pozostaje jeszcze zasadniczym środkiem walki i kon­frontacji związków zawodowych z pracodawcami i państwem .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!