PRAWA I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWE W WIELKIEJ BRYTANII

W kilka lat później (1875 r.) tym razem konserwatywny rząd do­prowadził do uchwalenia kolejnej ustawy, która dotyczyła związko- ; wych praw i wolności. Conspiracy and Protection Property Act (ustawa o spiskach i ochronie własności) znosiła niekorzystny dla związków zawodowych Criminal Laws Amendment Act z 1871 r., zezwalając na wystawianie pikiet strajkowych, choć z zakazem uży­cia siły w czasie służby. Najważniejszym postanowieniem tej ustawy była jednak dyspozycja, z której jednoznacznie wynikała legalność funkcjonowania związków zawodowych. Wyjaśniono bowiem, że przeciw grupie osób uczestniczących w sporze o pracę nie może zo­stać wszczęte postępowanie karne, jeśli te działania same w ogóle nie są przestępstwem. W praktyce oznaczało to nie tylko odjęcie są­dom możliwości traktowania związków zawodowych jako organizacji spiskujących, lecz także uznanie prawa do strajku pracowników na­jemnych, ponieważ według ustawodawstwa angielskiego odmowa świadczenia pracy także nie była przestępstwem .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!