PRAWA I WOLNOŚCI

Biorąc pod uwagę stosunek poszczególnych central związkowych do pro­blemu własności środków produkcji i do kapitalistycznego państwa, dokonali oni klasyfikacji określającej reformistyczne, rewolucyjne lub solidarystyczne oblicze głównych formacji związkowych.W sferze ustrojowej ruch związkowy wyżej wymienionych państw korzysta z różnych uprawnień zarówno w zakładzie pracy, jak i w swoich stosunkach z kapitałem i państwową administracją. Prawa i wolności związkowe w tych krajach są wynikiem uporczy­wej walki mas pracujących — pod jej wpływem rozwijane i kon­kretyzowane, aż do uznania ich za obowiązujące. Są to przede wszystkim: wolność zrzeszania się pracowników najemnych w celu obrony swych interesów ekonomicznych; prawo do regulowania warunków pracy i płac przez negocjowanie i zawieranie zbiorowych układów pracy; prawo do strajku.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!