POWODZENIE DZIAŁALNOŚCI

Uwieńczona powodzeniem działalność związków zawodowych w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia sprawiła, że walka o po­lityczną niezależność klasy robotniczej przybrała na znaczeniu. Do­świadczenia wyniesione z akcji strajkowych wykazały z całą jaskrawością, że zawiodła taktyka „Lib-Lab” , uprawiana przez stare związki zawodowe . W toku strajków okazało się bowiem, że pracodawcy-liberałowie zajęli tak samo antyrobotnicze stanowisko jak wszyscy inni kapitalistyczni przedsiębiorcy.Od chwili powstania Kongresu Związków Zawodowych w 1868 r. w strukturze tej organizacji działał komitet parlamentarny. Do jego kompetencji należało inicjowanie zmian w obowiązującym ustawo­dawstwie — w interesie związków zawodowych — i zapewnienie reprezentacji robotniczej w parlamencie.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!