POSTULOWANA KONCEPCJA

Postulowana przez oficjalne koła ruchu związkowego koncepcja „demokracji przemysłowej” kładzie główny akcent na sprawy zarzą­dzania, odsuwając tym samym na dalszy plan kwestię własności. Ta­kie stanowisko związków zawodowych, niezależnie od wcześniej wspomnianych trudności, jakie leżą na drodze praktycznej realizacji koncepcji „demokracji przemysłowej”, sprzyja zachowaniu ekonomi­cznych podstaw ustroju kapitalistycznego. Kompleks reform proje­ktowanych na gruncie ekonomicznych podstaw tego ustroju i składa­jących się na program „demokracji przemysłowej” stwarza co prawda związkom zawodowym możliwości przeciwdziałania naj­jaskrawszym formom monopolistycznego wyzysku, ale nie narusza dominującej pozycji wielkiej burżuazji i nie hamuje procesów kon­centracji kapitału.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!