POSTAWY I DOGMATY

W rezultacie na 117 kongre­sie TUC zaczęły powoli kruszyć się podstawy i jednocześnie dogma­ty związkowych instytucji, determinujących z jednej strony ich prawa i wolności, z drugiej zaś pozycję w systemie społeczno-gospo- darczym państwa. Tylko w jednym punkcie zaprezentował kongres w 1985 r. pełną zgodność poglądów. Znalazła ona odzwierciedlenie w rezolucji w sprawie przynależności do związków pracowników za­trudnionych w ośrodku wywiadowczym Cheltenhem, którym: rząd tego zabronił, kierując się „narodowym interesem”. TUC wyraził swoje poparcie dla tych właśnie członków związków i jednocześnie zapowiedział szeroką akcję solidarnościową w przypadku utrzymania przez rząd swego stanowiska .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!