POMYŚLNA KONIUNKTURA

Pomyślna koniunktura gospodarcza lat 1871—1872 przyczyniła się do ożywionego rozwoju organizacji związkowych zarówno pod względem liczby nowo powstałych związków, jak i rozbudowy już istniejących. Kryzys gospodarczy, który nastąpił wkrótce, wywołał ze strony pracodawców wiele decyzji wymierzonych w robotnicze płace i czas pracy. Związki, skupiające przeważnie robotników wy­kwalifikowanych, o stałym zatrudnieniu, ponosiły w tej sytuacji koszty, jakie pociągało za sobą wypłacanie bezrobotnym zasiłków i zapomóg. Doprowadziło to do wydatnego zadłużenia się związków, a w konsekwencji — w latach 1872—1885 — do rozwiązania 320 organizacji związkowych9. Mimo to kierownictwo ruchu związko­wego, zgodnie ze swymi utrwalonymi już reformistycznymi założe­niami programowymi i praktyką działania, nie podejmowało akcji strajkowych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!