POLITYKA DOCHODÓW

Ostatecznie „polityka dochodów” zawiodła oczekiwania ruchu związkowego. Zamiast zapowiadanego podwyższenia poziomu płac realnych nastąpił, wskutek polityki inflacyjnej rządu, znaczny jego spadek. Nie doszło również do zamierzonego zmniejszenia dyspro­porcji społecznych, przeciwnie — „polityka dochodów” przyniosła większości pracowników najemnych pogorszenie ich standardu ży­ciowego. W ostatecznym efekcie zwiększyła się opozycja wśród mas związkowych i w łonie Labour Party oraz zaostrzyły się walki strajkowe.Sprzeciw wobec rządowej „polityki dochodów” przybrał charakter powszechny. Znalazło to wyraz w potępiających tę politykę rezo­lucjach TUC, a nawet na konferencji Labour Party w 1969 r. Wcze­śniej jeszcze, w 1968 r., przedstawiciele szerokich mas związkowych i partyjnych zgłosili alternatywny wobec „polityki dochodów” pro­gram zawarty w Karcie Socjalistycznej (The Socialist Charter), opublikowany na łamach tygodnika labourzystowskiej lewicy, „Tribune”.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!