POLITYCZNY SKUTEK

Politycznym skutkiem zachodzących w ruchu związkowym proce­sów radykalizacji i upolitycznienia było przekształcenie związków zawodowych z czynnika stabilizującego i umacniającego dominację nurtu prswicowo-reformistycznego w ruchu robotniczym i Labour Party w czynnik pobudzający ruch labourzystowski do ewoluowania ku lewicy. Upolitycznienie ruchu związkowego wyraziło się również w jego odchodzeniu od zasady apolitycznego ekonomizmu oraz wąskiego pojmowania interesów zawodowych. Związki zawodowe wysunęły szereg postulatów społeczno-ekonomicznych oraz podjęły próbę uję­cia ich w kompleksowy, alternatywny program. Najbardziej dobitnie te tendencje zaznaczyły się w rozszerzeniu kręgu problemów podej­mowanych na dorocznych zjazdach TUC, znajdując wyraz w przyję­tych uchwałach i rezolucjach.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!