POGORSZENIE SYTUACJI

W ostatnim dziesięcioleciu XVIII w., wskutek powszechnego pogorszenia się sytuacji klasy robotniczej w latach 1790—1815 w następstwie wojny Wielkiej Brytanii z Francją, działania związków zawodowych wydatnie się nasiliły. Rzadkie do tej pory wśród związkowców z klubów zawo­dowych strajki stały się powszechniejsze i nabrały bojowego cha­rakteru. Strajkujący robotnicy coraz szerzej stosowali pikietowanie  zakładów, surowo traktowali łamistrajków, demontowali maszyny fabryczne, a nawet fabryki.Wyrazem niepokoju klas rządzących przed radykalizującym się ruchem związkowym było uchwalenie przez parlament w 1799 r. szeregu ustaw antykoalicyjnych (combination acts). Przepisy tych ustaw pod surowymi sankcjami zabraniały zrzeszania się bądź po­dejmowania kroków w tym kierunku oraz odbywania wszelkich zebrań. Obowiązujące do 1825 r. ustawy antykoalicyjne utrudniały tworzenie organizacji robotniczych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!