PODEJŚCIE DO PROBLEMU

Tego rodzaju podejście do problemu komputeryzacji powodowało istnienie ostrej gra­nicy między użytkownikami systemu informatycznego (którymi byli pracownicy różnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa) a infor­matykami (których zadaniem było opracowanie, wdrożenie i eksploato­wanie systemu informatycznego). Granica ta występowała nawet wówczas, gdy ośrodek obliczeniowy był fragmentem (komórką) przedsiębiorstwa. Jej istnienie wiązało się z rozdziałem obowiązków i kompetencji obu tych grup, a jednocześnie często przeszkadzało w prawidłowości realizacji procesu przetwarzania. Do dzisiaj w wielu obiektach można stwierdzić zantagonizowanie pracowników ośrodka obliczeniowego i pracowników innych działów przedsiębiorstwa, za co winić można po części obie za­interesowane strony.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!